Cách khôi phục các biểu tượng màn hình bị thiếu trên Windows 11

Microsoft

Windows 11 tự động đặt một số biểu tượng quan trọng, chẳng hạn như This PC và Recycle Bin, trên màn hình của bạn sau khi cài đặt mới. Tuy nhiên, chúng có thể được gỡ bỏ. Đây là cách lấy lại nếu bạn cần.

Cách khôi phục các biểu tượng hệ thống

Có một số cách để truy cập cửa sổ “Desktop Icon Settings – Cài đặt biểu tượng màn hình”, nơi bạn kiểm soát những biểu tượng hệ thống nào xuất hiện trên màn hình của mình.

Cách dễ nhất để đến đó là thông qua menu Bắt đầu. Nhấp vào nút Bắt đầu, nhập “Desktop Icon Settings – Cài đặt biểu tượng màn hình” vào thanh tìm kiếm, sau đó nhấn Enter, nhấp vào “Open – Mở” hoặc nhấp vào “Themes and Related Settings”.

Lưu ý: Bạn có thể nhận thấy kết quả bạn nhận được thực sự không phải là “Desktop Icon Settings”, mà là “Themes and Related Settings”. Điều đó là tốt – cửa sổ Chủ đề là nơi đặt các cài đặt biểu tượng.

Nếu muốn, bạn cũng có thể điều hướng đến cửa sổ Chủ đề bằng cách điều hướng qua ứng dụng Cài đặt. Đi tới Settings > Personalization > Themes.

Nhìn về phía cuối cửa sổ Chủ đề, trong tiêu đề “Related Settings”, sau đó nhấp vào “Desktop Icon Settings”.

Cửa sổ Cài đặt Biểu tượng Màn hình khá nhỏ. Chỉ cần đánh dấu vào ô cho các biểu tượng bạn muốn đặt trên màn hình, sau đó nhấp vào “OK”.

Bạn có thể chọn hiển thị để hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng cho Máy tính, Thùng rác, thư mục tệp của tài khoản người dùng, Bảng điều khiển và Mạng.

Cách khôi phục tất cả các biểu tượng

Có thể không chỉ Máy tính này và Thùng rác bị thiếu – có thể tất cả các biểu tượng của bạn đều bị thiếu trên màn hình của bạn. Nếu đúng như vậy, giải pháp thậm chí còn dễ dàng hơn.

Nhấp chuột phải vào không gian trống trên màn hình của bạn, di chuột qua (hoặc nhấp vào) “View – Xem”, sau đó nhấp vào “Show Desktop Icons – Hiển thị biểu tượng trên màn hình”.

Chỉ có một giải thích khả dĩ khác nếu điều đó không hoạt động – các biểu tượng đã thực sự bị xóa khỏi màn hình của bạn. Các biểu tượng, giống như hầu hết các tệp khác, được chuyển vào Thùng rác trước khi bị xóa vĩnh viễn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể lấy lại chúng nếu bạn khôi phục chúng từ Thùng rác của mình , mặc dù chúng có thể đã bị xóa tự động . Nếu đúng như vậy, bạn sẽ chỉ phải đặt chúng lại theo cách thủ công .

Đọc tiếp

Có thể bạn quan tâm

Có thể bạn quan tâm